ResurserFör att på bästa vis kunna leverera har vi ett antal resurser till vårt förfogande.
Se nedan för exempel:

Bogserbåtar
Arbetsbåtar
Rescuebåtar
Unifloats

Detta i kombination med Krandepån Södra AB som sköter logistiken på land och klarar av att leverera konkurrenskraftiga transport-, och lyftlösningar för alla de olika uppdrag som vi ställs inför.

Boatconsult AB som även det är ett systerföretag i gruppen, har helhetslösningar för all marin utrustning och service. Med en egen serviceavdelning strävar vi mot att alltid kunna utföra våra åtaganden på ett professionellt vis.