Reparations och dykserviceReparationer och reservdelar


Svetsare finns tillhands för allehanda reparationsarbeten och tillverkning av specialbeställda reservdelar.

De är baserade i en fullt utrustad verkstad och har också kapacitet att arbeta ute på fältet.

Våra svetsare finns tillhands för alla typer av reparationsarbeten och tillverkning av specialbeställda reservdelar.


Certifierade dykare

Vi kan arrangera dykare för alla typer av undervattensarbeten – undersökningar, inspektioner, reparationer, propellerarbeten och bottenrengöring på angivna platser i Öresund.

Vid behov kan vi också fotografera eller filma skador, utföra reparationsarbeten etc.

Ett urval av våra tjänster:

  • Inspektioner (allmänt, inför köp/försäljning, beväxtning m m
  • Fotografisk dokumentation
  • Borttagning av tross, wire, m.m.
  • Avblindning av sjövattenintag/utlopp
  • Axeltätning
  • Undervattenssvetsarbeten
  • Uppmätning roder- och axelspeljustering,
  • Kapning av skadade propellerblad