Leveranser till sjöss


Vi har ett specialutrustat servicefartyg - TugMarit - för servicearbeten och leveranser i Öresund och närliggande farvatten.


Vårt serviceområde sträcker sig från Höganäs till Drogden, se vidare under mötesplatser. Vi kan även arbeta på andra platser efter överenskommelse.


Leveransavdelningen använder vårt servicefartyg och utför bl a:

  • Leverans av förnödenheter
  • Leverans av reservdelar
  • Av/påmönstring
  • Transport av personal och utrustning vid reparationsarbeten
  • Transport av dykarpersonal


Dessutom tar vi oss an kontraktsuppdrag och kan på kort notis utföra t ex:

  • Isbrytning
  • Bogsering
  • Bärgning


Tug Marit Bogser utför alla uppdrag på smidigast möjliga sätt och med högsta kvalitetskrav.


.