Entreprenad


Vi har stor erfarenhet av olika typer av entreprenadverksamhet inom hamnar och marina miljöer.
Alla dessa typer av uppdrag ställer stora krav på att kunna följa och leva upp till de olika krav och lagar som gäller både med avseende på miljö och arbetsmiljö.
Vår personal har stor erfarenhet av att arbeta tillsammans med dykare och har den utrustning som krävs för att kunna utföra sådan verksamhet på ett riktigt vis.