Allmänna Villkor


Allmänna villkor – leveranser till sjössVillkor vid leverans av våra supply-fartyg

Fartyg/redare/befälhavare/besättning är ej ansvariga för innehåll, vikt, mätning eller kvalitet.

Däckslast utföres på leverantörens eller dennes kunds fulla risk och ansvar.

Transporter utföres i enlighet med svensk sjölag och Gencon 1994, ansvaret begränsat i enlighet med dessa lagar.

* Bogsering och annan bogserbåtsverksamhet lyder under Skandinaviska bogserbåtsvillkor 1985.


Hanteringsvillkor

Användande av lyftkran eller gaffeltruck sker på leverantörens eller dennes kunds fulla risk och ansvar.


Lagervillkor

Lagerhållning sker på leverantörens eller dennes kunds fulla risk och ansvar.

I fall av tvister skall svensk lag tillämpas.